محاسبات شناختی: تأثیرات مشاوره مالی در مدیریت ثروت

محاسبات شناختی به عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور، نوعی حل مسئله است که به کمک علوم شناختی و علوم کامپیوتر، رفتار و تفکرات انسان را به صورت یک مدل کامپیوتری شبیه‌سازی می‌کند و متشکل از سیستم‌های یادگیری ماشین، داده‌کاوی، پردازش زبان‌های طبیعی، رباتیک و سایر رشته‌های هوش مصنوعی است. راه‌حل‌های محاسبات شناختی می‌توانند به عنوان راه حل‌های منفرد یا جزئی برای افزایش تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرند. صنعت خدمات مالی تحت تأثیر همگرایی تغییرات سریع در فن‌آوری‌های خدمات مالی در حال تحول است – از جمله محاسبات شناختی، دیجیتالی شدن مصرف‌کننده، افزایش نظارت دقیق و ادامه کاهش هزینه برای محصولات و خدمات. محاسبات شناختی نه‌تنها با توانمندسازی واسطه مالی بلکه با ارائه تعامل و ارزش افزوده به مصرف کننده، فرصتی مناسب در صنعت خدمات مالی فراهم می‌کند. درواقع در سال‌های اخیر بکارگیری فناوری‌های شناختی در حوزه‌های مختلف صنایع افزایش بسیاری داشته است و بنا به پیش‌بینی‌ها شرکت‌های آمریکایی با استفاده از فناوری‌های شناختی میلیاردها دلار صرفه‌جویی هزینه از این طریق خواهند داشت. این مطالعه بررسی می‌کند که استفاده از محاسبات شناختی چگونه می‌تواند جهت بهبود مشاوره مالی هم برای واسطه مالی و هم مصرف کننده نهایی مفید باشد. برای واسطه مالی، این مطالعه ارزیابی می‌کند که چگونه محاسبات شناختی می‌تواند مهارت مشاور مالی را افزایش داده و آن را بهینه کند، و مشاور را قادر می‌سازد تا مشاوره‌های بهتر ارائه دهد. همچنین برای مصرف کننده، این مطالعه ارزیابی می‌کند که چگونه محاسبات شناختی می‌تواند توصیه‌های دقیق و باکیفیت قابل‌مقایسه با مشاور انسان ارائه دهد.

منبع:

Kliman, R., & Arinze, B. (2019). Cognitive computing: Impacts on financial advice in wealth management. In Aligning business strategies and analytics (pp. 11-23). Springer, Cham.