همکاری با سازمان‌ها

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی همکاری پژوهشی موثر و هدفمند با سازمان‌ها، موسسات علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آمادگی خود برای همکاری با سازمان‌ها و موسسات را با هدف زیر اعلام می‌دارد:

 • مشاوره فنی و علمی به مدارس، سازمان های دولتی و غیر دولتی و استفاده از علوم و فناوری های جدید در پیشگیری، غربالگری، تشخیص، آموزش و توانبخشی اختلالات شناختی
 • کمک به رشد و توسعه سازمان با بهره گیری از رشته های علوم شناختی
 • کمک به حل معضلات سازمانها با بهره‌گیری از رشته‌های علوم شناختی
 •  ایجاد کمیته های تخصصی و انجام طرح ‌‌ های آموزشی و پژوهشی برای سازمان های آموزشی و پژوهشی پیرامون موضوعات زیر:
  • اصول و روند رشد بهنجار مغز و عملکردهای شناختی ساده تا پیچیده (دیدن، فهم و بیان هیجانات، زبان، محاسبه و…) از لحظه انعقاد نطفه
  • رشد نابهنجاریهای مغزی و پدیدآیی اختلالات عصب روانشناختی به ویژه در دوران رشد
  • تاثیر محیط ارتباطی بر رشد مغز و شناخت با مطالعات، حیوانی، انسانی و مدل سازی های محاسباتی
  • شناسایی عوامل موثر بر رشد بهنجار و نابهنجار شناختی که بخشی از واریانس مشکلات بزرگ کشور مثل افت تحصیلی، رفتارهای پرخطر و… را به خود اختصاص می دهد.