همایش‌ها، وبینارها، سمپوزیوم‌ها

مجموعه همایش‌ها، وبینارها و سمپوزیوم‌هایی که تا کنون با مشارکت و حمایت قطب عصب‌روانشناسی شناختی برگزار شده‌اند.