اختراعات، ابداعات و آزمایشگاه‌ها

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی بر همکاری و حمایت از آخرین یافته‌های فناوری در حوزه علوم شناختی همکاری و حمایت خود از موارد زیر را اعلام می‌دارد.

  • اختراعات در زمینه‌های علوم شناختی
  • ابداعات در زمینه های علوم شناختی
  • تاسیس آزمایشگاه در زمینه های علوم شناختی

لازم بذکر است تاکنون دو آزمایشگاه زیر با حمایت قطب عصب روانشناسی شناختی راه اندازی شده است.

  1. آزمایشگاه واقعیت مجازی
  2. آزمایشگاه روانشناسی محاسباتی