خبر

تاثیر خواب بر کنترل هیجانات

تاثیر خواب بر کنترل هیجانات

محققان دپارتمان نورولوژی و بیمارستان دانشگاه برن، تاثیر خواب بر کنترل هیجانات را شناسایی کردند که چگونه مغز، هیجانات را در طول خواب رویایی کنترل می کند تا ذخیره هیجانات…

محافظت از حجم مغز با فعالیت بدنی

مطالعات نشان داده اند که ورزش به محافظت از حجم مغز کمک می کند. یک مطالعه جدید که به مکانیسم های دخیل در این رابطه می پردازد، نشان می دهد…

پژوهشگران نورون هایی را در مغز شناسایی کردند که رقابت و تعاملات اجتماعی را در گروه‌ها هدایت می‌کنند

تحقیقات جدید روی موش‌ها، نورون‌هایی را در مغز شناسایی کرده است که بر تعاملات اجتماعی بین افراد تأثیر می‌گذارند و نقش مهمی در شکل‌ دهی رفتار اجتماعی گروه‌ها دارند. این…

بازی‌ وارسازی؛ عادات گذشته ممکن است به طور متفاوتی بر تمایلات سازگار با محیط زیست آینده تأثیر بگذارد

به گفته تیمی از محققان، عادات مصرف‌کنندگان سبز ممکن است تحت تأثیر شیوه‌های بازی‌ وارسازی (استفاده از خصوصیت‌ها و تفکرهای بازی گونه در زمینه‌هایی است که ماهیت بازی ندارند) قرار…

«نورون های ریاضی» در مغز مشخص شدند

مغز، دارای نورون هایی است که به طور خاص در طی برخی عملیات های ریاضی، شلیک می کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی از نورون‌های شناسایی‌شده منحصراً در حین جمع‌ها…