قطب عصب‌روانشناسی شناختی در صدد است با همکاری متخصصین و پژوهشگران اقدام به برگزاری کارگاهها، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، همایش و وبینار در زمینه های علوم شناختی چون روانشناسی شناختی، مدلسازی شناختی، توانبخشی شناختی، هوش مصنوعی، روانشناسی بالینی، … براساس نیازهای جامعه و مراکز علمی نماید. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و صنفی فعال در این حوزه جهت برگزاری هر چه غنی‌تر کارگاه‌ها، همایش و وبینار با همکاری و حمایت قطب دعوت به عمل می‌آید.