آزمایشگاه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی

 

Computational & Mathematical Psychology Laboratory (CMP Lab)

The missions of the Computational & Mathematical Psychology Laboratory (CMP Lab) directed by Dr. Jamal Amani Rad are to an understanding of cognitive and neural processes, especially those related to perceptual, risky, or value-based decision-making. As part of this effort, we develop stochastic mathematical models that can be applied to a variety of problems spanning topic areas in cognitive psychology. Approaching problems from a mathematical and statistical understanding of behavior allows us to construct more complete models of cognition, leveraging different sources of data to gain insight into shared underlying processes. As such, our research is highly interdisciplinary, involving tools and collaborators from other areas like computer science, mathematics, economics, biology, psychology, physics, and statistics. We focus on four main approaches to generating new insights about cognition and psychology: models of behavior, models of eye-tracking, models of neural processes, and joint models that put together behavioral, eye-tracking, and neural data sources as well as links between them.

 

اعضای آزمایشگاه

 • مدیر آزمایشگاه: دکتر جمال امانی راد، هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجویان دکتری مشغول در آزمایشگاه:
  • امین قادری
  • صادق قادری
  • حسن قره داغی
  • محمد مهدی معیری
  • محمد همامی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول در آزمایشگاه:
  • میلاد یوسفی
  • امیر حسین هادیان
  • فرخنده یزدانی
  • سجاد اعلمی
  • هانیه صیادی
  • فاطمه فیضی
  • مرضیه شالیها
  • سجاد ایوبی

رویدادهای آزمایشگاه

 • ژورنال کلاپ هفتگی روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی (از دی ماه ۹۸ به صورت هفتگی و منظم به صورت مجازی در حال برگزاری است)
 • سمپوزیوم بین المللی سالانه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی (اولین دوره این سمپوزیوم در اوایل اردیبهشت ۹۹ به مدت سه روز برگزار شده است)
 • کارگاه جانبی سالانه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی (اولین دوره این کارگاه در اوایل اردیبهشت ۹۹ به مدت سه روز برگزار شده است)
 • مدرسه پاییزه روانشناسی ریاضیاتی (اولین دوره این مدرسه در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد)
 • کارگاه طراحی تکالیف رفتاری با پایتون

خدمات آزمایشگاه

 • مدلسازی ریاضی کارکردها و فرایندهای شناختی
 • تحلیل‌ داده‌های آماری
 • تفسیر نتایج و یافته‌ها
 • طراحی کامپیوتری تکالیف رفتاری

آدرس وب‌سایت