کارگاه و دوره برگزار شده

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

مادریار اتیسم، یک فرد علاقه مند به کودکان است که با اتیسم، مبانی شناختی آن، اصول ارتباط با کودک و روش های مستند درمانی اتیسم آشنایی دارد و سعی می…

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

سومین دوره کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم با همکاری قطب عصب روانشناسی شناختی و مرکز تهران اتیسم در روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. در پایان این…

قطب عصب روانشناسی شناختی با همکاری مرکز تهران اتیسم برگزار می کند: دهمین دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA)

قطب عصب روانشناسی شناختی با همکاری مرکز تهران اتیسم برگزار می کند: دهمین دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA) مدرس: پرفسور حمیدرضا پوراعتماد و همکاران…

دوره جامع درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم

  قطب عصب روانشناسی شناختی با همکاری مرکز تهران اتیسم برگزار می‌کند: دوره جامعه درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم مدرسین  دوره: دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر صنم باقریان خسروشاهی، دکتر سعید صادقی،…

کارگاه تربیت مربی / درمانگر اتیسم به روش ABA

مرکز تهران اتیسم با همکاری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند. دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی  مدرسین: پروفسور حمیدرضا پوراعتماد،…