خبر

علوم اعصاب آموزشی

  علوم اعصاب آموزشی (Educational neuroscience) یک زمینه علمی نوظهور است که محققان علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب شناختی رشد، روانشناسی تربیتی، فناوری آموزشی، و سایر رشته‌های مرتبط را برای…

نقش مهارت‌های شناختی در رشد اقتصادی

  هانوشک و ویسمان (۲۰۰۸) در مقاله‌ای (یک مقاله بسیار پراستناد علمی) در مورد نقش بهبود آموزش در مدرسه، به عنوان بخش اصلی مهمترین استراتژی‌های رشد و توسعه بیان می‌دارند…

معرفی قطب عصب‌روانشناسی شناختی

عصب روانشناسی شناختی (Cognitive Neuropsychology) یکی از قلمروهای مهم روانشناسی شناختی کاربردی است که از شاخه‌های اصلی مجموع «علوم و فناوری‌های شناختی» محسوب می‌شود. این مجموعه شامل دانش و فنونی…