مقاله

انواع مکانیزم دفاعی دوپاره سازی چیست؟

با واژه دوپاره سازی (splitting) بسیار روبرو شده ایم، اما در این نوشتار قصد داریم که به انواع مکانیزم دفاعی دوپاره سازی بپردازیم. دوپاره سازی، یک اصطلاح روانشناسی است که…

مغز اجتماعی چیست: بررسی مغز اجتماعی

تصویربرداری عصبی و مطالعات ضایعات و آسیب ها، شبکه‌ای از مناطق مغز را شناسایی کرده‌اند که از تعامل اجتماعی، از جمله توانایی درک و مشارکت در لطیفه ها پشتیبانی می‌کنند…