تاثیر آموزش گروهی والدین بر سلامت روان والدین دارای کودک اختلال طیف اوتیسم

اختلالات طیف اوتیسم علاوه بر مشکلاتی که برای کودک بوجود می آورد، با چالش‌هایی برای خانواده‌ آنها نیز همراه است. برخی از این مشکلات عبارتند از دشواری در نگهداری شغل و فشار مالی، انزوای اجتماعی و مشکل در دریافت درمان. این مشکلات در کنار رفتارها و نیازهای خاص کودکان اختلال طیف اوتیسم، سبب تحمیل استرس فراوانی بر والدین آنها می‌شود.

شواهد بسیاری حاکی از آن است که می‌توان استرس والدین و کیفیت روابط آنها با کودکانشان را با برخی برنامه‌های حمایتی و آموزشی کنترل کرد. شوشتری و همکاران (۱۳۹۸) در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین و شیوه‌های مدیریت رفتار بر نشانگان اختلالات طیف اوتیسم کودکان آنها و سلامت روان والدین، عملکرد خانواده و مکانیسم‌های انطباقی والدین طی مداخله‌ای ۱۰ جلسه‌ای و منطبق با برنامه تانگ پرداختند.

بسیاری از والدین مهم‌ترین نیاز خود را دریافت اطلاعات و راهنمایی در زمینه رفتارهای مشکل‌ساز و غیرعادی کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و نحوه برخورد با آنها بیان کرده‌اند. والدین در این مداخله اطلاعات و راهنمایی‌های لازمه را کسب کردند و نتایج بررسی‌های قبل و بعد از مداخله نشان داده است که برنامه‌های آموزش والدین موثر بوده است و سبب افزایش سلامت روان والدین و اعتماد به نفس آنها شده است.

برنامه‌های مداخله را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید:

 

منبع:

حکیم شوشتری، م.، زرافشان، ه.، محمدیان، م.، زارعی، ج.، کریمی کیسمی، ع. و هوشنگی، ه. (۱۳۹۸). تأثير آموزش گروهي والدين بر سلامت روان والدين و كاهش مشكلات کودكان دچار اختلالات طیف اوتیسم. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۴ (۲۵).

مریم قلی‌پور

نظرات بسته شده است.