بررسی فواید عروسک بازی از طریق علوم اعصاب


مدت هاست این فرضیه مطرح شده است که بازی وانمودی برای رشد اجتماعی و شناختی مفید است. با این حال، شواهد کمی در مورد مناطق عصبی فعال هنگام اشتغال کودکان به بازی وانمودی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نزدیک در حالی که ۴۲ کودک ۴ تا ۸ ساله آزادانه با عروسک ها یا بازی های تبلتی با یک شریک اجتماعی یا به تنهایی بازی می کردند، فعالیت شیار گیجگاهی فوقانی خلفی و پیش پیشانی بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که بازی اجتماعی بیشتر از بازی انفرادی مناطق پیش پیشانی راست را فعال می کند. همچنین نتایج نشان داد که کودکان هنگام عروسک بازی به صورت انفرادی شیار گیجگاهی فوقانی خلفی و پیش پیشانی فعالیت داشت اما هنگام بازی با تابلت به صورت انفرادی این فعالیت در این مناطق مغزی مشاهده نشد، این یافته پیشنهاد می کند که کودکان بیشتر با عروسک ها مهارت های شناختی اجتماعی را تمرین می کنند. این یافته ها نشان می دهد بازی اجتماعی از مناطق عصبی متعددی استفاده می کند و نشان می دهد که چگونه عروسک بازی می تواند الگوهای مشابهی از فعالیت مناطق مغزی حتی وقتی کودکان به تنهایی بازی می کنند را فراهم آورد. عروسک بازی ممکن است فرصتی منحصر به فرد برای تمرین تعاملات اجتماعی مهم برای رشد مهارت های اجتماعی – عاطفی، مانند همدلی برای کودکان فراهم کند.

منبع مقاله:

Hashmi, S., Vanderwert, R. E., Price, H. A., & Gerson, S. A. (2020). Exploring the Benefits of Doll Play Through Neuroscience. Frontiers in human neuroscience, ۱۴, ۴۱۳.

مقاله بهبود کنش اجرایی در کودکان دارای اُتیسم توسط برنامه ساعت بازی خانگی

 بهبود کنش اجرایی در کودکان دارای اُتیسم توسط برنامه ساعت بازی خانگی
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5906-fa.html

 

هدف: نارسایی کنش اجرایی، عامل زیربنایی مشترک علائم اُتیسم است که باید هدف مداخلات معتبر قرار گیرد. برنامه ساعت بازی خانگی، یک برنامه توان‌بخشی شناختی خانه-محور از راه دور برای بهبود کنش‌ اجرایی در اختلال اُتیسم است. هدف این مطالعه بررسی مقبولیت، امکان‌سنجی و اثربخشی این برنامه در گروهی از کودکان دارای اتیسم است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، شبه‌آزمایشی بدون گروه گواه با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بوده است. هفده والد کودک دارای اُتیسم در طیف سنی ۵۵-۲۴ ماه (میانگین=۳۷ ماه، انحراف معیار=۱/۹) با روش نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعین مرکز تهران اتیسم انتخاب شدند. برنامه ساعت بازی خانگی به مدت ده هفته روی آن‌ها اجرا شد. برای سنجش کنش اجرایی از نسخه پیش‌دبستانی سیاهه درجه‌بندی رفتاری کنش اجرایی و تکلیف A not B در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری استفاده شد. میزان رضایت والدین از این مداخله با پرسش‌نامه فهرست نگرش به درمان ارزیابی گردید. بهره هوش کودکان نیز با آزمون هوش تهران- استنفورد- بینه قبل از ورود به مطالعه سنجیده شد. داده‌ها با روش اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های کنش‌ اجرایی: بازداری، حافظه کاری، برنامه‌ریزی/ساماندهی، خودمهارگری بازداری، انعطاف‌پذیری و فراشناخت در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به طور معناداری بهبود یافته است (۰۵/۰P<). هم‌چنین نتایج در مرحله پیگیری حاکی از پایدار ماندن تغییرات و حتی بهبود مؤلفه‌های تغییر و کنترل هیجانی بود (۰۵/۰P<). بعلاوه، والدین رضایتمندی بالایی از برنامه داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر، نشانگر مقبولیت، قابلیت اجرا و اثربخشی برنامه ساعت بازی خانگی است. این مداخله، نظیر بسیاری از برنامه‌های خانواده‌محور ظاهراً از اعتبار بوم‌شناختی مناسبی برخوردار است، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و در شریط بحرانی کنونی که کرونا شیوع یافته، به راحتی قابلیت اجرا دارد؛ زیرا در حالی که مرکز تعطیل است، خدمات مربوطه ادامه دارد. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که برنامه ساعت بازی خانگی در نظام آموزشی و نوپروری کودکان دارای اختلالات رشدی، من‌جمله اُتیسم، مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اختلال اُتیسم، کارکرد اجرایی، توانبخشی از راه دور، بازی درمانی

دوره جامع درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم

 

قطب عصب روانشناسی شناختی با همکاری مرکز تهران اتیسم برگزار می‌کند:

دوره جامعه درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم

مدرسین  دوره: دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر صنم باقریان خسروشاهی، دکتر سعید صادقی، دکتر اسماعیل شیری، خانم سیما صنیعی، خانم بهاره اسکندری

شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و رزیدنت‌های روانپزشکی کودک و نوجوان

نحوه ثبت‌نام: برای ثبت نام با شماره ۸۸۶۳۳۷۱۵-۰۲۱، مرکز تهران اتیسم بین ساعات ۱۶ الی ۲۰ یا  شماره ۲۲۴۳۱۶۱۶-۰۲۱ مرکز توانبخشی شناختی ساعت ۹ الی ۱۴ تماس حاصل نمایید.

 

جزئیات دوره در پوستر زیر قابل مشاهده است.

سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اٌتیسم به مناسبت بیست سالگی اٌتیسم در ایران

سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اٌتیسم به مناسبت بیست سالگی اٌتیسم در ایران، ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۹، پژوهشکده علوم شناختی و مغز (با همکاری قطب علمی عصب روانشناسی شناختی)، دانشگاه شهید بهشتی