مشارکت قطب عصب روانشناسی شناختی در هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران

 

هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران با حمایت و مشارکت قطب عصب‌روانشناسی شناختی از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۳ برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت همایش مراجعه فرمایید.