رشد علوم شناختی در دوران کودکی: کاربردهایی برای رشد اقتصادی در آفریقا

 

علم و توسعه ملی به‌طور حتم دوروی یک سکه هستند و ناگفته نماند که تغییر مراحل و محتوای آموزش و پرورش درنتیجه تغییر الگوی آن در قرن بیست و یکم، نیاز به توجه عمیق‌تری برای ایجاد پایه‌ای محکم برای آموزش علوم دارد. در سطح جهانی پذیرفته شده است که علم بر جهان حکمرانی می‌کند و اقتصاد دانش‌محور برای دستیابی به موفقیت‌های علمی و پیشرفت فن‌آوری، نیازمند دانش‌بنیادی در علم و فناوری است. لذا علمی که تأثیری در هر جنبه از زندگی مدرن دارد، ضروری است تا از سطح تحصیلات اولیه کودکی پایه‌ریزی شود. این مقاله بر رشد شناخت و علوم شناختی به عنوان یک مهارت حل مسئله تمرکز دارد که باید در هر کودکی ایجاد شود. برخی از چالش‌ها در فرآیند توسعه علوم شناختی در کودک عبارت‌اند از: محیط، امکانات ناکافی، برنامه درسی مدرسه، معلمان بی‌کفایت و غیره. در این مقاله برخی از پیشنهادها نیز ارائه شده است، از جمله: ایجاد محیط تحریک‌کننده، حضور الزامی در مدرسه به منظور اجرای سیاست برابری آموزش، استخدام معلمان با صلاحیت، اهمیت بیشتر دولت بر پایه‌گذاری سطح آموزش و تأمین بودجه مناسب آموزش در تمام سطوح کشور.

 

منبع:

Sulaiman, F. R. (2020). Early Childhood Cognitive Science Development: Implication for Economic Development in Africa. Ethiopian e-Journal for Research and Innovation Foresight (Ee-JRIF), 11(2).